درباره دپارتمان آموزشی وب کددرز

فروش و برگزاری دوره های آموزشی آنلاین

امروزه صنعت IT به یکی از پرکاربردترین و پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده است. با وجود اینکه هنوز از عمر این مقوله چند سالی نمی گذرد اما رشد چشمگیر آن باعث شده بسیاری از مردم به این صنعت روی آورند. اما مبحث مهمی که وجود دارد پیچیدگی و تعدد زیرشاخه های دانش IT است که جز با دید باز و برنامه ای مشخص نمی توان راه درست را انتخاب نمود و بهره لازم را برد. دسترسی افراد به این دید و برنامه بوسیله آموزش فراهم می شود.
مؤسسه آموزش وب کددرز (websCoders) در سال ۱۳۹۸تاسیس شد و با بهره گیری از تجربیات اساتید ، سعی دارد این مسیر را برای افرادی که می خواهند از راه درست و در عین حال زود به مقصد برسند ، هموار کند.
ما با بهره گیری از امکانات آموزشی استاندارد ، سرفصل های آموزشی به روز شده و آگاهی و اشراف به تمامی زیرشاخه های علم IT همواره سعی می کنیم شما را به سرمنزل مقصودتان برسانیم.

ما به صنعت IT به عنوان یک وسیله نگاه می کنیم نه هدف اصلی
فعالیت در بخش آموزش
۱.برگزاری دوره های تخصصی و فوق تخصصی شبکه در بخش های زیر:

دوره های مایکروسافت
دوره های سیسکو
دوره های میکروتیک
۲.برنامه نویسی

دوره برنامه نویسی فرانت

قالب امپراطور

فروش دوره های اموزشی آنلاین

قالب امپراطور

فروش دوره های اموزشی آنلاین

۵۹ تعداد نظرات
۳۲۰ شرکت در دوره ها
۸۵۰ دقیقه آموزش
۱۲۶۰ تعداد دانشجویان